Tra cứu hóa đơn – Một trong các biện pháp ngăn ngừa rủi ro cho DN

Đối với các doanh nghiệp, để ngăn ngừa rủi ro về hóa đơn trong giao dịch kinh doanh, chủ doanh nghiệp cần phải yêu cầu kế toán thực hiện việc tra cứu hóa đơn. Đây được xem là một trong các biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp. Cùng với việc tra cứu mã số thuế cá nhân, tra cứu hóa đơn là công việc quan trọng mà kế toán không thể bỏ qua.

Cùng xem các công việc cần phải làm để đảm bảo ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp:

– Tra cứu tên công ty, tên giám đốc công ty đối tác trên google, mạng xã hội facebook. Việc làm này để đánh giá sơ bộ các thông tin về đối tác, nhà cung cấp, giúp bạn có khả năng ngừng lại ngay khi có dấu hiệu hoặc đánh giá xấu. Đặc biệt nếu tìm thấy thông tin rao bán hóa đơn thì tuyệt đối tránh xa.

tra cứu hóa đơn

-Khi doanh nghiệp muốn ký hợp đồng, thì cần phải đàm phán rõ ràng về thủ tục mua bán liên quan như: thông tin tài khoản, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản nghiệm thu dịch vụ, hồ sơ thanh toán…

– Nếu trong trường hợp là đối tác giao dịch lần đầu thì yêu cầu cung cấp bản Scan/fax các tài liệu: thông báo phát hành hóa đơn; mẫu bổ sung thông tin doanh nghiệp ghi thông tin tài khoản ngân hàng đã báo với cơ quan thuế/Sở kế hoạch đầu tư. Điều này để đảm bảo cho doanh nghiệp của bạn trả tiền vào tài khoản hợp lệ của đối tác.

https://sacmauvn.net/hoa-don-viet-sai-ngay-thang-phai-xu-ly-nhu-the-nao/

Khi thực hiện các bước trên mà doanh nghiệp vẫn nhận thấy không hoàn toàn yên tâm về đối tác thì thực hiện kép 4 biện pháp sau:

-Tra cứu thông tin doanh nghiệp đối tác trên hệ thống thuế (gdt.gov.vn) + Tra cứu thông tin hóa đơn của đối tác trên cổng thông tin tracuuhoadon.gdt.gov.vn chi tiết theo Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn của Giamdoc.net.

– Yêu cầu đối tác cung cấp thông báo của Tổng cục thuế xác nhận họ đã nộp báo cáo thuế và báo cáo hóa đơn kỳ gần nhất.

– Khi nhận hóa đơn, yêu cầu đối tác cung cấp kèm theo bản photo liên 1 và liên 3 của hóa đơn. Điều này để đề phòng trường hợp đối tác đưa liên 2 cho bạn ghi khác giá trị với các liên còn lại của hóa đơn.

– Kiểm tra danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế và danh sách quyết định cưỡng chế hóa đơn của cơ quan thuế nơi địa phương có địa chỉ của đối tác giao dịch.

Như vậy, trong các biện pháp ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp thì tra cứu hóa đơn là một trong những nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp không được bỏ qua. Trách nghiệm đảm bảo ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp không chỉ thuộc về các nhà lãnh đạo, mà còn phụ thuộc lớn vào các kế toán, kiểm toán viên, chính vì vậy, kế toán và kiểm toán các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy trình này để đảm bảo tránh tối đa rủi ro về hóa đơn cho doanh nghiệp mình.
https://sacmauvn.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *