Hóa đơn GTGT đặt in có áp dụng với DN mới thành lập?

Doanh nghiệp mới thành lập cần trang bị kỹ cho mình những kiến thức cần thiết để có một khởi đầu thuận lợi. Ngoài những thủ tục hành chính thì nghĩa vụ về thuế, về hóa đơn cũng rất quan trọng sau khi thành lập. Không chỉ tìm hiểu về quy định về các loại thuế, quy định xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê, kế toán của doanh nghiệp mới còn nên tham khảo làm thế nào để doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn GTGT. Sau đây sẽ là chi tiết các bước để doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn GTGT đặt in.

Bước 1: Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Sau khi thành lập, kê khai và nộp thuế môn bài, doanh nghiệp gửi thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Theo quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp về việc chấp thuận hay không chấp thuận thông báo áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

hóa đơn GTGT

Bước 2: Lập và gửi đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Sau khi nhận được kết quả của cơ quan thuế chấp thuận cho doanh nghiệp được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp lập và gửi Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14) đến cơ quan thuế quản lý.

Theo quy định tại Thông tư 37/2017/TT-BTC, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.

Bước 3: Cơ quan thuế kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp tại trụ sở chính

Trước khi ban hành Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in,  Cơ quan thuế sẽ cử cán bộ tới kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp tại trụ sở.

Doanh nghiệp phải thực hiện các trang thiết bị và chuẩn bị sẵn các giấy tờ/tài liệu sau để xuất trình cho cán bộ kiểm tra:

– Biển hiệu doanh nghiệp đã được treo tại địa chỉ trụ sở chính;

– Văn bản xác nhận quyền được sử dụng sử dụng trụ sở của doanh nghiệp: Hợp đồng thuê nhà/ Hợp đồng mượn nhà/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu, con dấu của doanh nghiệp;

– Có bàn ghế, sổ sách và các trang thiết bị liên quan khác phục vụ cho hoạt động của công ty;

– Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng;

– Hóa đơn giá trị gia tăng mua vào/bán ra (Nếu có);

– Các Hợp đồng lao động đã ký;

– Thông báo về việc chấp thuận phương pháp tính thuế GTGT;

– Chứng minh nhân dân Giám đốc.

Việc kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp tại trụ sở chính được lập thành Biên bản. Đây là căn cứ để Cơ quan thuế ra Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

Bước 4: Liên hệ với nhà in để làm hợp đồng và các thủ tục đặt in hóa đơn

Doanh nghiệp ký hợp đồng với tổ chức nhận in hóa đơn đủ điều kiện để đặt in hóa đơn. Hồ sơ đặt in gồm:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giấy giới thiệu của người trực tiếp thực hiện;

– Văn bản cho phép sử dụng hóa đơn đặt in;

Bước 5: Nhận hóa đơn và mẫu hóa đơn GTGT đặt in

Khi nhận hóa đơn và mẫu hóa đơn GTGT đặt in, doanh nghiệp phải yêu cầu tổ chức nhận in hóa đơn thanh lý hợp đồng đã ký.

Đối tượng nào phải nộp thuế tài nguyên?

Cách kê khai thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Bước 6:  Thông báo phát hành hóa đơn, niêm yết hóa đơn mẫu trước khi sử dụng

Doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo quy định tại Thông tư 37/2017/TT-BTC, Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn sẽ cần có hóa đơn mẫu đã được niêm yết tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *