Cách kê khai thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể thường được áp dụng loại thuế khoán do mức thuế thấp khó xác định rõ ràng. Khi đó cơ quan thuế có thẩm quyền sẽ định mức một khoản thuế tương ứng cho cá nhân kinh doanh cần phải nộp. Bên cạnh việc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, nguyên tắc và cách xác định mức thuế khoản để kê khai thuế cũng là điều đáng quan tâm. Cách kê khai thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ được chia sẻ thông qua bài viết sau đây.

1. Thuế khoán được kê khai dựa theo nguyên tắc:

– Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán 1 năm 1 lần tại Chi cục thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh và không phải quyết toán thuế.

– Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì phải tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo quý ngoài việc khai doanh thu khoán.

– Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay theo phương pháp khoán.

kê khai thuế

2. Cách xác định doanh thu và mức thuế khoán phải nộp

– Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong một năm.

– Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền sẽ ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Cá nhân nộp thuế khoán trong năm nếu có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm,…) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác của cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Nếu cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu kiểm tra, xác minh có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán. Nếu có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi đó.

3. Hồ sơ khai thuế khoán bao gồm:

– Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC;

– Nếu cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì cá nhân sẽ khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu 01/BCSDHĐ-CNKD ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC;

– Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh mà ủy quyền cho tổ chức kê khai và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD. Nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng thì kèm theo bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Hàng nhập khẩu có cần kê khai thuế giá trị gia tăng không? 

Tra cứu hóa đơn – Một trong các biện pháp ngăn ngừa rủi ro cho DN

4. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước năm tính thuế.

– Nếu cá nhân mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

– Cá nhân sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ đối với doanh thu trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *